Περιβάλλον και κλιματική κρίση: Από τις διακηρύξεις στην πράξη